fw2017: the thin ice

inspo: Pieter Bruegel de Oudere - Jagers in de Sneeuw (1565)